TBE - Fästingvaccin

Sveriges fästingsäsong pågår från mars till slutet av oktober. Fästingar är aktiva redan vid 5 plusgrader. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera sig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.  
 
Tidigare rekommenderades en extra dos till vuxna som började sin grundvaccinering när de hade fyllt 60 år. Oavsett ålder gällde detta även vuxna med nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom. Antalet rapporterade fall av TBE har ökat under senare år, och åldersgränsen för en extra dos har sänkts från 60 år till 50 år. Den nya rekommendationen är alltså att du som har fyllt 50 år när du börjar din grundvaccinering får en extra dos.

Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.
Du får vanligtvis tre doser det första året:
Dos ett. 
Dos två, en-tre månader efter dos ett.
Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.
Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:
Dos fyra, tre år efter dos tre.
Därefter rekommenderas:
Påfyllnadsdos vart femte år.

Du som har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.
Du får vanligtvis fyra doser det första året:
 Dos ett.
 Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 Dos tre, två månader efter dos två.
 Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.
Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:
Dos fem, tre år efter dos fyra.
Därefter rekommenderas:
Påfyllnadsdos vart femte år.
Tidigare rekommenderades påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år. 
Du som inte har fått en extrados första året kan istället få en extrados minst två månader efter ordinarie tidsintervall för nästa dos.

källa: 1177

Tidsbokning 
Telefon: 0248-205 75
E-post: bokning@levia.se  

 

Länkar om TBE och fästingar

www.fasting.nu
www.vaccinationsguiden.se
www.1177.se