TBE - Fästingvaccin

Sveriges fästingsäsong pågår från mars till slutet av oktober. Fästingar är aktiva redan vid 5 plusgrader. Om färstingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera sig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.  
 
Hur fungerar vaccinet mot TBE?

Grundvaccinationen består av tre doser om man är under 50 år. De två första doserna tas med cirka en månads mellanrum och den tredje dosen tas inför nästa säsong. För att bibehålla skyddet bör man vaccinera sig en fjärde gång efter tre år, och därefter är det påfyllnad vart femte år. Äldre personer och de med nedsatt immunförsvar bör ta en extra dos två månader efter dos två, men sedan kan de följa samma vaccinationsschema som de yngre. 

Vaccinet mot TBE kan tas från ett års ålder men vi vaccinerar bara barn som är över två år.

Pris
Vuxen 500 kr/dos
Barn   400 kr/dos

Tidsbokning och rådgivning
Telefon: 0248-205 75
E-post: bokning@levia.se  

 

Länkar om TBE och fästingar

www.fasting.nu
www.vaccinationsguiden.se