TBE - Fästingvaccin

Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom färstingar kan smitta långt in på hösten. 

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren. 


Läs mer på https://www.fasting.nu/

Kontakta oss
Telefon: 0248-205 75
E-post: bokning@levia.se