Samtalsstöd

Vi erbjuder samtalsstöd. Samtal med en utomstående person kan vara värdefullt till exempel när man är i förändring eller kris. 

Hos oss arbetar: 

Jan Gustafsson - Leg Psykoterapeut
Maria Laurell -
Beteendevetare/Samtalsterapeut
Anders Berg - Alkohol- och drogrådgivare (addiktolog)
Åke Lindfors - Ledarskapscoach 
Kang Fredriksson - Hälsocoach