Prislista privatpersoner

Levia Hälsovård drivs i privat regi och omfattas inte av landstingsavtal. Det betyder att vi inte har några subventionerade priser, vilket innebär att du själv bekostar de tjänster som du bokar hos oss. 
 

För dig som kund betyder det samtidigt att:

  • du får en besökstid med kort varsel
  • du träffar alltid samma läkare och samma sköterska
  • du kan få "det där lilla extra"


Privatvård (momsbefriad):

Stor Hälsokontroll med läkarbesök 2.875 kr
Liteb Hälsokontroll hos sköterska 1.000 kr
Hälso- och kostrådgivning hos sjuksköterska, första besöket 1.200 kr
Hälso- och kostrådgivning hos sjuksköterska, återbesök 675 kr
Läkarbesök på mottagning 1.400 kr
Återbesök till läkare inom 14 dagar 750 kr
Hembesök av läkare (utanför Rättvik tillkommer kostnad för resan) 1.800 kr
Hembesök av sjuksköterska (per påbörjade 30 min) 450 kr
Sjukgymnast 700 kr
Psykoterapeut / Beteendevetare 950 kr
Receptförnyelse utan läkarbesök.  250 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover ordinerade av läkare 300 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover som ej ordinerats av läkare 450 kr
Analyskostnad per prov enligt Landstingets gällande prislista (labkostnad)
Eget vaccin, endast kostnad för injektion 250 kr
Arteriografi, första undersökningen 1.400 kr
Återbesök för Arteriografi, uppföljande undersökning 900 kr
Hårmineralanalys 1.900 kr
Återbesök för genomgång av hårmineralanalys 900 kr
Prostatacancertest, Stockholm-3 3.675 kr


  

Intyg och friskvård (inkl moms 25%):
För vissa intyg kan provtagningskostnad och kostnad för vaccination tillkomma.

 

Läkarintyg för körkort / Övriga enklare intyg 1.500 kr
Friskintyg för ungdomar och studerande, t ex Au Pair 1.080 kr
Läkarintyg för sjöfolk (Sjöfolksintyg) 1.500 kr
Läkarintyg för travlicens (Kuskintyg) 1.500 kr
Läkarintyg för alkohol- och/eller drogfrihet 1.750 kr
Provtagning alkohol, per tillfälle 1.050 kr
Provtagning drogtest, per tillfälle 1.050 kr
Provtagning alkohol och droger, vid samma tillfälle 1.650 kr
Läkarintyg för alkolås, provtagning ingår i samband med läkarbesöket 3.200 kr
Läkarintyg för nytecknande av livförsäkring mm, inklusive provtagning 2.500 kr
Adoptionsintyg, HIV-test ingår 1.600 kr
Intyg för Gula Febern, Medical reason against vaccination 300 kr
Timkostnad för läkare, vid omfattande intyg, t ex försäkringsintyg 1.750 kr
Beteendevetare / Coach / Addiktolog (alkoholterapeut) 950 kr
  

 Om du har några funderingar eller andra önskemål än de som listats ovan, så ring oss och fråga!

 


Observera att för uteblivet besök, som inte avbokats senast 24 timmar i förväg, debiterar vi för den bokade tiden, dock lägst 300 kr + faktureringsavgift.


Prislistan uppdaterades 2019-07-10