Stor hälsokontroll

En stor hälsokontroll är en omfattande hälsokontroll där där vi tillsammans kontrollerar din hälsostatus. En hälsoundersökning är riktad till dig som känner dig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. 

Vår hälsoundersökning är av allmän karaktär. Den har även en profil för att kunna kartlägga riskfaktorer för bland annat hjärt-, kärl-, lever-, njur- och blodsjukdomar.

Vi tar över 30 olika prover och en hälsodeklaration fylls i och är grunden till samtalet kring din hälsa. Den ger en övergripande bild av värden som kan vara vägledande när det gäller val av livsstil, kost och motion, rökning och alkoholvanor samt sömn och återhämtning. 

För kvinnor ingår sköldkörtelprov
För män ingår PSA prov (tas genom vanligt blodprov)

Alla våra hälsokontroller utförs av medicinskt utbildad personal.

Hur går det till?
En stor hälsokontroll består av två besök.
 
Besök 1
Vid första besöket, träffar du en av våra sköterskor som tar ett flertal blod- och urinprover, längd, vikt, BMI, blodtryck, puls. Vi mäter EKG, lungfunktionstest, hörselkontroll. (Synundersökning görs om ni önskar) 
 
Besök 2
Vid andra besöket efter ca en vecka, träffar du en av våra läkare och går igenom sjukhistoria och riskfaktorer. En kroppsundersökning görs samt värdering av risken att insjukna i hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Råd ges om gällande livsstilsförändringar och eventuell behandling.  
 
Undersökningar och prover som tas är: 
Längd   
Vikt 
Midja/Bukhöjd  
BMI, Längdviktindex   
PEF, Lungvitalitet  
Audiometri, Hörselkontroll  
Audit, Alkoholscreening  
 
Hjärta och kärl 
Blodtryck 
Puls 
Ekg 
 
Risk för hjärtsjukdom  
P-Kolesterol  
P-HDL kolesterol  
P-LDL kolesterol 
fP-Triglycerider  
 
Diabetes  
Faste Glukos/Glukos ej fastande 
 
Blodstatus 
B-Hemoglobin, Hb 
B-Erytrocyter, EPK 
B-Trombocyter TPK 
B-Leukocyter, LPK  
 
Inflammation 
B-Sänkningsreaktion erytrocyter, SR 
 
Skölkörtelrubbning 
S-TSH Kvinna 
 
Prostatacancer markör 
S-PSA Man > 40 år 
 
Leverfunktion  
P-ALP  
P-ALAT 
 
Njurfunktion  
P-Kreatinin 
 
Salter 
P-Kalium 
P-Kalcium 
 
Kobalamin, B12/Folsyra-brist 
P-Homocystein 
 
Coloncancer markör 
F-Hemoglobin, Hb i faeces, Hemoccult > 40 år 
 
Urin 
U-Glukos 
U-Albumin 
U-Leukocyter 
U-Nitrit  
 
Metabolt syndrom 
Preliminär bedömning.  
Vid tre eller fler av följande fem faktorer ökad risk för Hjärt/kärlsjukdom och Diabetes 2. 
             
MänKvinnor 
Midjemått>102 cm   >88 cm 
HDL kolesterol<1,0<1,3eller medicinering 
Triglycerider >1,7         >1,7eller medicinering 
Fasteblodsocker >=5,6>=5,6 eller medicinering 
Blodtryck>135/85          >135/85eller medicinering