Våra hälsokontroller

Vi erbjuder två olika hälsokontroller. 

  • Liten hälsokontroll vänder sig till dig som är under 40 år och som anser dig vara frisk
  • Stor hälsokontroll är en mer omfattad hälsoundersökning där du också träffar läkare för konsultation om din hälsa. 

I våra hälsokontroller kartläggs de viktigaste faktorerna som har betydelser för hälsan genom: frågeformulär, samtal och provtagning. Våra hälsokontroller utförs alltid av medicinskt utbildad personal.

Alla våra hälsokontroller utförs av medicinsk utbildad personal.