Om oss

Platsansvarig och arbetsmiljöingenjör
Pernilla Olsson är platsansvarig och arbetsmiljöingenjör hos Levia. Pernilla har tidigare varit chef inom apoteket och har nyligen vidareutbildat sig till arbetsmiljöingenjör. 


Kontakt
E-post: pernilla@levia.se
Telefon: 070-607 61 14

 

Undersköterska Marie Fredriksson Undersköterska Marie Fredriksson

Mottagningsundersköterska
Marie Fredriksson är undersköterska och den som du oftast först möter när du kommer in på vår trivsamma mottagning. Hon träffar du vid hälsokontroller och provtagningar. Marie kommer närmast från arbete på akutmottagningen. 


Kontakt
E-post: marie.f@levia.se
Telefon: 0248-205 75

Leg. Sjuksköterska/Företagssköterska
Margareta Löf-Grälls är leg sjuksköterska hos oss. Margareta har lång erfarenhet som sjuksköterska och har arbetat både inom regionen och inom privat hälsovård. Hon kommer närmast från arbete på vårdcentralen.

Margareta är kontaktperson till våra företagskunder.

                                                   Kontakt: 
                                                   E-post: bokning@levia.se
                                                   Telefon: 0248-205 75
 

Dr Anders Green,  Medicinskt ansvarig läkare Dr Anders Green, Medicinskt ansvarig läkare

Leg. Läkare
Doktor Anders Green har specialistkompetens inom Allmänmedicin, företagshälsovård och allmänkirurgi. Han har även arbetat som försäkringsläkare.

Inom förtagshälsovården har Anders även nyttjat sin erfarenhet och kompetens inom ergonomi och rehabilitering. Han är den som gör medicinska bedömningar vid arbetsrelaterade besvär.

Anders leder vårt team som genomför Multidiciplinära arbetsförmågebedömningar.

Kontakt
E-post: dr.green@levia.se
Telefon: 0248-205 75
 

Beteendevetare/ samtalsterapeut
Linda arbetar som samtalsterapeut inom KBT och är organisationskonsult. Hon arbetar med enskilda samtal och även grupper.

 
Kontakt
E-post: linda@levia.se
Telefon: 070-255 44 38

Beteendevetare/samtalsterapeut
Maria Laurell arbetar som samtalsterapeut och är även organisationskonsult. Hon arbetar med enskilda samtal och även grupper.

 
Kontakt
E-post: maria@levia.se
Telefon: 070-518 86 64

Ergonom/fysioterapeut
Anna Hårrskog arbetar som ergonom och fysioterapeut. Hon arbetar såväl med insatser riktade mot arbetsplatsen som mot individen.

 
Kontakt
E-post: anna@siljagruppen.se
Telefon: 076-466 81 53

Ergonom/fysioterapeut
Tore Gustavsson arbetar som ergonom och fysioterapeut. Han arbetar såväl med insatser riktade mot arbetsplatsen som mot individen.
Tore är även, via Siljagruppen Arbetshälsan, ägare till Levia.


 
Kontakt
E-post: tore@siljagruppen.se
Telefon: 070-651 77 45

Leg Psykoterapuet Jan Gustafsson Leg Psykoterapuet Jan Gustafsson

Leg Psykoterapeut
Jan Gustafsson är Leg psykoterapeut och har en bred kompetens när det gäller olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, av långa psykoterapier såväl som traumabearbetning och kortare, mer målinriktade kontakter.

Jan deltar även i vårt team som genomför Multidisciplinära arbetsförmågebedömningar.

Kontakta Levia
Telefon: 0248-205 75

Ledarskapscoach Åke Lindfors Ledarskapscoach Åke Lindfors

            Ledarskapscoach
            Åke Lindfors är vår ledarskapscoach. Han arbetar med grupper och                      individuellt. När man tex behöver stöd i sin roll som ledare eller när det                finns obalans i arbetsgrupper. Åke har lång erfarenhet av att stötta                        ledare och grupper i förändringsarbeten. Han är också van att medla där              relationerna i arbetsgrupper utmanas. 

            Kontakta Levia
            Telefon: 0248-205 75

Alkoholrådgivare Anders Berg Alkoholrådgivare Anders Berg

Alkohol- och drogterapeut
Anders Berg är utbildad alkohol- och drogterapeut och arbetar med tolvstegsrelaterade samtal. Han arbetar med personer som har riskbruk, missbruk- eller beroende av något slag.

Kontakta Levia
Telefon: 0248-205 75

Annacari "Kang" Fredriksson Hälosinspiratör & personlig tränare Annacari "Kang" Fredriksson Hälosinspiratör & personlig tränare

Hälsoinspiratör
Annacari ”Kang” Fredriksson är hälsoinspiratör hos oss.
Kang stöttar och inspirerar människor som vill göra förändringar för att må bättre och leva ett hälsosammare liv. Det kan till exempel handla om att komma igång med rörelse, kost, sömn, stress och andning utifrån där du står just nu. Kang är utbildad hälsocoach, personlig tränare, stress-och avspänningspedagog och andningsinstruktör. Kan g föreläser också och man kan boka henne till föreläsningar inom hälsa, stress och återhämtning. Kang träffar personer både individuellt och i grupp. 

Kontakta Levia
Telefon: 0248-205 75

Levia

Levia Hälsovård är en företagshälsovård med mottagning i Rättvik i Dalarna. Levia ägs av Siljagruppen Arbetshälsa AB som finns i Mora. 

Levia tar även emot privatpersoner.

Vi är leverantör till flera Försäkringsbolag. 

Varmt välkommen till Levia!

se även www.siljagruppen.se

Siljagruppen
0250-389 10