Om oss

Leg. Sjuksköterska/Företagssköterska
Margareta Löf-Grälls är leg sjuksköterska hos oss. Margareta har lång erfarenhet som sjuksköterska och har arbetat både inom regionen och inom privat hälsovård. Hon kommer närmast från arbete på vårdcentralen.

Margareta är kontaktperson till våra företagskunder.

                                                   Kontakt: 
                                                   E-post: margareta@levia.se
                                                   Telefon: 0248-205 75
 

Dr Anders Green,  Medicinskt ansvarig läkare Dr Anders Green, Medicinskt ansvarig läkare

Leg. Läkare
Doktor Anders Green har specialistkompetens inom Allmänmedicin, företagshälsovård och allmänkirurgi. Han har även arbetat som försäkringsläkare.

Inom förtagshälsovården har Anders även nyttjat sin erfarenhet och kompetens inom ergonomi och rehabilitering. Han är den som gör medicinska bedömningar vid arbetsrelaterade besvär.

Anders leder vårt team som genomför Multidiciplinära arbetsförmågebedömningar.

Kontakt
E-post: dr.green@levia.se
Telefon: 0248-205 75
 

Beteendevetare/samtalsterapeut
Maria Laurell arbetar som beteendevetare, organisationskonsult och utbildare. Hon arbetar med enskilda samtal och även grupper.

 
Kontakt
E-post: maria@levia.se
Telefon: 070-518 86 64

Ergonom/fysioterapeut
Anna Hårrskog arbetar som ergonom och fysioterapeut. Hon arbetar såväl med insatser riktade mot arbetsplatsen som mot individen.

 
Kontakt
E-post: anna@siljagruppen.se
Telefon: 076-466 81 53

VD, Ergonom/fysioterapeut
Tore Gustavsson arbetar som ergonom och fysioterapeut. Han arbetar såväl med insatser riktade mot arbetsplatsen som mot individen.
Tore är även, via Siljagruppen Arbetshälsan, ägare till Levia.


 
Kontakt
E-post: tore@siljagruppen.se
Telefon: 070-651 77 45

Leg Psykoterapuet Jan Gustafsson Leg Psykoterapuet Jan Gustafsson

Leg Psykoterapeut
Jan Gustafsson är Leg psykoterapeut och har en bred kompetens när det gäller olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, av långa psykoterapier såväl som traumabearbetning och kortare, mer målinriktade kontakter.

Jan deltar även i vårt team som genomför Multidisciplinära arbetsförmågebedömningar.

Kontakta Levia
Telefon: 0248-205 75

Alkoholrådgivare Anders Berg Alkoholrådgivare Anders Berg

Alkohol- och drogterapeut
Anders Berg är utbildad alkohol- och drogterapeut och arbetar med tolvstegsrelaterade samtal. Han arbetar med personer som har riskbruk, missbruk- eller beroende av något slag.

Kontakta Levia
Telefon: 0248-205 75

För fler personalkategorier
Se www.siljagruppen.se/personal

Levia

Levia Hälsovård är en företagshälsovård med mottagning i Rättvik i Dalarna. Levia ägs av Siljagruppen Arbetshälsa AB som finns i Mora. 

Levia tar även emot privatpersoner.

Vi är leverantör till flera Försäkringsbolag. 

Varmt välkommen till Levia!

se även www.siljagruppen.se

Siljagruppen
0250-389 10