Företags- och privathälsovård

Vi är en företagshälsovård och privat läkarmottagning 
i Rättvik i Dalarna som erbjuder tjänster inom hälsa- och sjukvård.

Vi är också en vaccinationscentral med komplett utbud. Vi vaccinerar även barn. 

Kontakt och bokning
Levia Hälsovård
Telefon:  0248-205 75
E-post:   bokning@levia.se

Öppettider
Mån -Tors:  07.30 - 12.00 och 13.00-16.00
Fre:             07.30 - 12.00

Telefontid
Mån-Fre:    08.00-10.00 samt mån-tors 13.00-14.00
Övrig tid:    Lämna meddelande, vi ringer upp när vi har                                 möjlighet. 


Besöksadress
Torggatan 18, 1 tr (Polishuset)
795 30 Rättvik

Bankgiro: 259-0917
Swish: 123 222 1273
Org.nr: 556975-9334
Innehar F-skattebevis

Akuta ärenden
Ring 112 eller 1177 för sjukvårdsrådgivning.


Levia Hälsovård drivs i privat regi och omfattas inte av landstingsavtal. Det betyder att vi inte har några subventionerade priser, vilket innebär att du själv eller ditt företag bekostar de tjänster som du bokar hos oss.

2019

Just nu vet vi att det är flera som har drabbats av Harpest runt om i Dalarna. Här kommer lite information kring Harpest. 

Harpest ( tularemi) orsakas av en bakterie som kan finnas hos gnagare som harar,
möss, sorkar etc. Harpest kan smitta människor på fler olika sätt genom direkt beröring med ett smittat djur eller via djurkadaver. Myggbett och fästingbett kan också vara smittöverförare.
Smittan kan överföras genom inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin eller avföring, liksom genom intag av smittat vatten. Harpest smittar inte mellan människor.

Symtom
Hög Feber
Huvudvärk
Illamående

Om man har blivit biten av smittat djur så uppstår i regel ett sår.
Svullna och ömma lymfknutor
De som smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation
Sår i munnen kan förekomma om man smittats via förorenat vatten.

Behandling
Harpest behandlas med antibiotika. Utan behandling så kan det ta flera veckor innan man blir frisk.

Förebyggande åtgärder
Skydd mot myggbett, med exempelvis täckande kläder och myggmedel, vid vistelse i skog och mark kan rekommenderas. Om man befinner sig i ett område där harpest förekommer bör man vara försiktig i kontakten med gnagare. När man tar hand om döda gnagare bör man använda skyddsklädsel och handskar.

För mer information och rådgivning ring 1177 

Läs hela inlägget »
Tema: Rehabilitering och sjukskrivning - utifrån företagshälsovårdens perspektiv

Välkommen till Temafrukost! 
Vi på Levia vill sprida kunskap inom företagshälsa för att tillsammans med våra kunder arbeta mer förebyggande och fånga upp signaler på ohälsa så snabbt som möjligt. 

Linda, verksamhetsansvarig för Levia och nyligen utbildad Rehabkoordinator vid Karolinska Institutet berättar om hur vi på Levia tänker kring rehabilitering och sjukskrivning och hur man kan arbeta tillsammans för att få en sån effektiv rehabilitering som möjligt. 

Temafrukosten är kostnadsfri och man behöver inte vara kund hos oss för att delta - alla är välkomna!

Rättvik
Datum: 11/9
Tid: 08.00 - 09.00
Lokal: Konferenslokal hos Räddningstjänsten Rättvik

Mora
Datum: 17/9
Tid: 08.00-09.00
Lokal: Mora Parkens Hotell, konferenslokal

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te. 

Anmäl till bokning@levia.se
OBS! Begränsat antal platser. 
Läs hela inlägget »

Nu finns hälsoinspiratören Annacari "Kang" Fredriksson hos oss! Kang stöttar och inspirerar människor som vill göra förändringar för att må bättre och leva ett hälsosammare liv. Det kan till exempel handla om att komma igång med rörelse och/eller kost, sova bättre eller stressa mindre. Kang är utbildad hälsocoach, andningsinstruktör samt stress- och avspänningsinstruktör. Kang träffar personer både individuellt och i grupp. Kang har också föreläsningar inom stress och återhämtning. Välkommen att kontakta oss för mer information om vad Kang kan hjälpa dig eller din personal med! 

Läs hela inlägget »

Den 17 maj har vi extra fokus på hudfläckar och våra läkare tar emot för prickmottagning. Varmt välkommen att boka tid till bokning@levia.se eller ring 0248-205 75. 

Läs hela inlägget »

Nu börjar vi med kostnadsfria temafrukostar med olika teman inom företagshälsa. 

Första frukosten är onsdag 22 maj kl.08- 09
Tema "att upptäcka beroendeproblematik"
Anders Berg alkohol-och drogterapeut berättar om vilka signaler man som chef kan uppmärksamma när det handlar om olika beroenden. 

Lokal: Konferenslokal hos Räddningstjänsten (Furudalsvägen 8)
Anmälan: bokning@levia.se eller till Linda (verksamhetsansvarig) 070-255 44 38, senaste den 17/5. 

Varmt välkommen!
 

Läs hela inlägget »

Levia lägger till ett nytt namn i verksamheten som rör Företagshälsovård, nämligen Levia Företagshälsovård. Vi har varit en företagshälsovård under många år och håller just nu på att utveckla den delen. Vi heter fortfarande Levia Hälsovård och tar emot både privatpersoner och företag. 

Läs hela inlägget »

Nu finns det möjlighet att i samband med Stor Hälsokontroll testa din kondition på ett enkelt och snabbt sätt utan extra kostnad. Det är självklart valfritt. Prata gärna med oss så kan vi ge dig mer information. 

Läs hela inlägget »

Jag heter Linda Söderberg och är ny ägare till Levia sedan mitten av januari. Jag har varit konsult här sedan två år tillbaka och fått en bra insyn i företaget. Lena Lundmark som har startat och drivit Levia under 15 år kommer finnas kvar som sjuksköterska och psykoterapeut. Urban Bergfeldt, ekonomiansvarig har gått i pension. Övrig personal och konsulter kommer finnas kvar precis som tidigare. Jag kommer driva Levia vidare i samma fina anda som Lena och Urban har gjort, efterhand kommer jag säkert att utveckla verksamheten. För mig är det av stor vikt att ni kunder är nöjda med oss. Jag ser fram emot ett nära och enat samarbete med företag som anlitar oss som deras företagshälsovård. Vänliga hälsningar från Linda

Kontaktuppgifter: 
Telnr 070-255 44 38 
E-post: linda@levia.se

Läs hela inlägget »
Här kommer information från vår läkare Anders Green om vaccinationer för vuxna riskgrupper. 

Har du fått vaccination mot följande:
Influensa och lunginflammation (kan ges samtidigt)
Bältros
Hjärninflammation
Hepatit B (leverinflammation som sprids med kroppsvätskor)
Stelkramp, difteri och kikhosta
 
Förändringar i immunförsvaret leder till ökad risk för vissa sjukdomar när man blir medelålders (över 50)
Dit hör infektionssjukdomar som lunginflammation (nedre luftvägarna), infektioner i de övre luftvägarna, influensa (och tbc).
 
Medelålders över 50 år, är vanligen vaccinerad mot stelkramp och difteri. Hälften vaccinerar sig mot influensa, men bara var tionde mot lunginflammation.
 
Vaccination mot influensa
Det finns klara bevis för det att minskar behovet av sjukhusvård för hjärt-kärlsjukdom och lunginflammation.Vaccinationen minskar också risken för dödsfall i dessa sjukdomar.
Studierna visar att det är möjligt att förhindra dessa vanliga infektionssjukdomar med denna enkla, säkra och relativt billiga vaccination, som sällan ger några obehag.
 
För vaccination mot influensa är tidpunkten avgörande.
4 månader efter vaccinationen sjunker nivån på antikroppar snabbt och skyddet blir otillräckligt.
De flesta influensafallen kommer från mitten av januari till mitten på februari.
Vaccinationen bör därför inte ges före början av november  för att ge det bästa skyddet
 
Lunginflammation är den infektionssjukdom som skördar flest offer i världen
Dubbelt så många som t ex ”diarresjukdomar” eller tbc och 5 gånger så många som malaria.
Bara i Rättvik insjuknar omkring 75 varje år
 
Tillstånd som ökar risken för lunginflammation är
sockersjuka,
astma eller KOL,
hjärtsjukdom,
”alkoholsjukdom” eller rökning,
pensionsålder eller om man tidigare haft lunginflammation
 
Var fjärde som behöver sjukhusvård för lunginflammation får hjärtkomplikationer – oftast hjärtsvikt.
 
Vaccination mot lunginflammation bör ges till
Alla pensionärer,
Alla yngre vuxna med någon riskfaktor
Det kan ges samtidigt som influensa och ger ett skydd under 4 - 5 år.
 
Effektivt med vaccination mot bältros
Det ger ett 90-procentigt skydd mot bältros (mer än som ses för många andra vaccinationer)
Risken för bieffekter är högre, eftersom det är ett så kraftfullt vaccin. Det gäller både lokala reaktioner och allmänna reaktioner.
Men bältros drabbar var 5.e person och kan ge svåra smärtor efteråt.

 
Läs hela inlägget »

Vi har prickmottagning fredag den 25/1. Välkommen att boka tid!

Under vår prickmottagning finns det möjlighet att kolla upp födelsemärken som växer, kliar, ändrar form eller färg. Många använder begreppet födelsemärken om alla brunaktiga förändringar i huden. De vanligaste är pigmentförändringar och det är normalt att få fler ju äldre man blir.
Födelsemärken kan se olika ut och flertalet är helt ofarliga. Ett fåtal kan dock förändras till elakartade tumörer, där malignt melanom är den mest kända formen, som också ökat i antal på senare år.
I de flesta fall kan en läkare snabbt och enkelt avgöra om märket är elakartat.Märket undersöks med mikroskop för att säkerställa att det inte är farligt. Vid tveksamheter skickas remiss till kirurg som tar bort märket.

Läs hela inlägget »

Vi är godkänd av försäkringskassan som leverantör av företagshälsovård. 
Som privat läkarmottagning är vi inte anslutna till Landstingets ersättningssystem.