Tjänster

Vi fungerar som en oberoende expertresurs för dig som arbetsgivare, med kunskap och kompetens kring sambandet mellan arbete och hälsa. Våra tjänster omfattar allt från sjukvård och förebyggande hälsovård till arbetsmiljöarbete och stöd i rehabiliteringsprocessen, när någon har varit eller är sjuk. 

Företagshälsovården arbetar på flera olika plan:

  • Främjande insatser – för att hålla det friska friskt genom att främja god hälsa och god arbetsmiljö.
  • Förebyggande insatser – för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet.
  • Efterhjälpande / Rehabiliterande insatser – när skadan redan är skedd, att hjälpa individer att så tidigt som möjligt kunna återgå i arbete genom arbetsanpassning och rehabilitering.

Här kan du se vår tjänstekatalog för 2021

Våra tjänster: 
Läkarbesök
Medicinska hälsokontroller (lagstiftade)
Hälsokontroller med medicinskt utbildad personal (Läkare och sköterska)
Hälsosamtal
Arbetsförmågebedömning
Intyg
Drogtest i samband med nyanställning
Vaccinationer
Provtagningar
Samtalsstöd
Psykoterapi
Alkohol- och drogrådgivning
Stöd i arbetsmiljöarbete (systematisk arbetsmiljöarbete)
Krisstöd och krishantering
Grupp- och organisationsutveckling
Rehabkoordinering

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information! 

Kontaktperson för företag:
Margareta Löf Grälls
Telefon: 
0248-205 75
E-post: margareta@levia.se