Rehabilitering

Vi kan tidigt stödja och stärka dig som arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen. Vi kan agera redan innan en anställd blir sjukskriven och vi kan från den första dagen i sjukfallen ge ett tidigt stöd. Vi kan ge råd och hjälpa dig som arbetsgivare att fånga upp signaler på ohälsa samt få råd hur kontakten med sjukskrivna kan skötas. 

Vi hjälper också till med arbetsförmågebedömningar, koordinering av rehabiliteringsprocessen, återuppringning vid sjukskrivning (sjuk och friskanmälan) och flera andra rehabiliteringsinsatser. 


 

Länkar

AFA Försäkring