Rehabilitering

Vi kan tidigt stödja och stärka dig som arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen. Stöd kan gärna ges innan en anställd blir sjukskriven. Vi kan ge råd och hjälpa dig som arbetsgivare att fånga upp signaler på ohälsa samt hur kontakten med sjukskrivna kan skötas. 

Vi hjälper också till med arbetsförmågebedömningar, koordinering av rehabiliteringsprocessen, återuppringning vid sjukskrivning (sjuk och friskanmälan via MedHelp) och flera andra rehabiliteringsinsatser. 


Du hittar flertalet av våra tjänster i vår tjänstekatalog

Länkar

AFA Försäkring