Rehabilitering

Vi kan tidigt stödja och stärka dig som arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen. Vi kan agera redan innan en anställd blir sjukskriven och vi kan från den första dagen i sjukfallen ge ett tidigt stöd. Vi kan ge råd och hjälpa dig som arbetsgivare att fånga upp signaler på ohälsa samt få råd hur kontakten med sjukskrivna kan skötas. 

Vi hjälper också till med arbetsförmågebedömningar, koordinering av rehabiliteringsprocessen, återuppringning vid sjukskrivning (sjuk och friskanmälan) och flera andra rehabiliteringsinsatser. 


AFA - Försäkring
Företag som samarbetar med företagshälsovården kan ansöka om bidrag för vissa tjänster, så kallat Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Arbetsgivare kan också få rehabiliteringsstöd av Afa försäkring som innebär ekonomisk ersättning när anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Länkar

AFA Försäkring