Prickmottagning

Har du upptäckt en pigmentförändring på huden? 
Hudcancer, däribland den allvarligaste formen malignt melanom, är den cancerform som ökar snabbast och är nu en av de vanligaste i Sverige. Det finns flera riskfaktorer men den främsta orsaken till hudcancer är överdriven solning.

Med tidig diagnos och behandling är dock chanserna stora att man blir av med sjukdomen och därför är det viktigt att regelbundet kolla sina födelsemärken och andra pigmentförändringar.

Förändrade solvanor har gjort hudcancer, malignt melanom, till den cancerform som har ökat mest under de senaste årtiondena. Ungefär 3 000 svenskar drabbas varje år.
Melanomveckan är en europeisk satsning och arrangeras för att informera och lyfta fokus på förebyggande och tidig upptäckt av hudcancer.

– Man ska vara uppmärksam på om man har födelsemärken som är större än 5 till 6 millimeter, som har ojämna kanter och är ojämna i färgen, säger dr Anders Green på Levia Hälsovård i Rättvik.

De som har malignt melanom i släkten och genom hela livet har exponerats mycket för sol löper störst risk att drabbas, enligt dr Green. Men tidig upptäckt ökar möjligheterna till en bra prognos och ger stora möjligheter att bli frisk.http://melanomforeningen.se/
www.cancerfonden.se