Prislista företagshälsovård

Levia Hälsovård är inte anslutet till Landstinget. Det betyder att vi inte har några skattesubventionerade priser, utan hos oss betalar företaget fullt pris för de tjänster som bokas.

 

För dig och ditt företag så betyder det samtidigt att:

  • du får en besökstid med kort varsel
  • du träffar alltid samma läkare och samma sköterska
  • du kan få "det där lilla extra"


  
Företagshälsovård
(momsbefriad):

Stor medicinsk hälsokontroll med provtagning och läkarbesök 3.075 kr
Medicinsk hälsokontroll hos sköterska 1.100 kr
Medicinsk hälso- och kostrådgivning hos sjuksköterska, första besöket 1.350 kr
Läkarbesök 1.400 kr
Besök på företaget av läkare och/eller sjuksköterska enl ök
Timkostnad för läkare, vid speciella uppdrag 1.400 kr
Sjukgymnast, pris per timme 1.200 kr
Psykoterapeut, vid t ex krisstödsgrupp, pris per timme 1.500 kr
Psykolog / Leg Psykoterapeut, pris per timme 1.300 kr
Recept utan läkarbesök. Faktureringsavgift tillkommer. 250 kr
Återuppringning vid sjukanmälan 450 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover ordinerade av  läkare 300 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover som ej ordinerats av läkare 450 kr
Analyskostnad per prov tillkommer, enligt Landstingets gällande prislista
  

Intyg och friskvård (moms 25% tillkommer):
För vissa intyg kan provtagningskostnad och kostnad för vaccination tillkomma.

 

Läkarintyg för körkort 1.400 kr
Läkarintyg vid nattarbete 1.750 kr
Läkarintyg vid arbete med härdplaster 2.260 kr
Läkarintyg enl SSMFS 2008:51, för arbete på kärnkraftverk 2.260 kr
Läkarintyg enl Järnvägsinspektionens föreskrifter BV-FS 2000:4 2.260 kr
Läkarintyg vid arbete med bly eller kadmium 2.740 kr
Läkarintyg för nytecknande av livförsäkring mm, inklusive provtagning 2.000 kr
Övriga omfattande intyg, pris per timme 1.400 kr
Arbetsförmågebedömning enl offert
Utbildningar enl offert
Alkohol-/drogterapeut, pris per timme 1.200 kr
Beteendevetare, pris per timme 1.200 kr
Ergonom, pris per timme 1.200 kr
Skyddsingenjör / Arbetsmiljöspecialist, pris per timme 1.200 kr
Grupp- och Ledarutveckling 1.500 kr
Hälsoinspiratör, pris per timme 850 kr

 

 

 Om du har några funderingar eller andra önskemål så ring oss och fråga!

Observera att för uteblivet besök, som inte avbokats senast 24 timmar i förväg, debiterar vi för den bokade tiden, dock lägst 300 kr + faktureringsavgift.

Prislistan är senast uppdaterad 2019-07-10