Prislista företagshälsovård

Levia Hälsovård är ett privat hälsoföretag och vi omfattas inte av landstingsavtal. Det betyder att vi inte har några subventionerade priser, vilket innebär att du själv bekostar de tjänster som du bokar hos oss. 

Som kund hos oss får du alltid ett personligt bemötande, vi har korta väntetider och du får träffa samma läkare och samma sköterska. 


  
Företagshälsovård
(momsbefriad):

Stor medicinsk hälsokontroll med provtagning och läkarbesök (stor hälsokontroll) 3.075 kr
Medicinsk hälsokontroll hos sköterska (liten hälsokontroll) 1.350 kr
Medicinsk hälso- och kostrådgivning hos sjuksköterska, första besöket 1.350 kr
Läkarbesök 1.400 kr
Besök på företaget av läkare och/eller sjuksköterska enl ök
Timkostnad för läkare, vid speciella uppdrag 1.400 kr
Sjukgymnast, pris per timme 1.200 kr
Psykoterapeut, vid t ex krisstödsgrupp, pris per timme 1.500 kr
Psykolog / Leg Psykoterapeut, pris per timme 1.300 kr
Recept utan läkarbesök. Faktureringsavgift tillkommer. 250 kr
Återuppringning vid sjukanmälan 450 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover ordinerade av  läkare 300 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover som ej ordinerats av läkare 450 kr
Analyskostnad per prov tillkommer, enligt Landstingets gällande prislista
  

Intyg och friskvård (moms 25% tillkommer):
För vissa intyg kan provtagningskostnad och kostnad för vaccination tillkomma.

 

Läkarintyg för körkort 1.400 kr
Läkarintyg vid nattarbete 1.750 kr
Läkarintyg vid arbete med härdplaster 2.260 kr
Läkarintyg enl SSMFS 2008:51, för arbete på kärnkraftverk 2.260 kr
Läkarintyg enl Järnvägsinspektionens föreskrifter BV-FS 2000:4 2.875 kr
Läkarintyg vid arbete med bly eller kadmium 2.740 kr
Läkarintyg för nytecknande av livförsäkring mm, inklusive provtagning 2.000 kr
Övriga omfattande intyg, pris per timme 1.400 kr
Arbetsförmågebedömning enl offert
Utbildningar enl offert
Alkohol-/drogterapeut, pris per timme 1.200 kr
Beteendevetare, pris per timme 1.200 kr
Ergonom, pris per timme 1.200 kr
Skyddsingenjör / Arbetsmiljöspecialist, pris per timme 1.200 kr
Grupp- och Ledarutveckling 1.500 kr
Hälsoinspiratör, pris per timme 850 kr
Rehabkoordinator, pris per timme 950 kr

 

 

 Om du har några funderingar eller andra önskemål så ring oss och fråga!

Observera att för uteblivet besök, som inte avbokats senast 24 timmar i förväg, debiterar vi för den bokade tiden, dock lägst 450 kr. 

Prislistan är senast uppdaterad 2019-09-14