Hälsa

Vi utför hälsokontroller och hälsosamtal som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar det egna välbefinnandet.

Allt fler arbetsgivare väljer att erbjuda hälsokontroller till sina medarbetare i förebyggande syfte. Vi kommer även ut på företag och gör hälsokontroller. 

Det går självklart bra att endast boka läkarbesök, vaccinering eller provtagningar för sina medarbetare.

Du hittar flertalet av våra tjänster i vår tjänstekatalog