Företagshälsovård

Vår verksamhet är öppen för alla företag och vi har inga avtalskostnader eller grundkostnader. Det innebär att ni betalar endast för de tjänster som ni använder er av.

Våra tjänster inom Företagshälsovård omfattar allt från sjukvård och förebyggande hälsovård till arbetsmiljöarbete och stöd i rehabiliteringsprocessen, när någon har blivit sjuk.

Hos oss finns det företagsläkare, sjuksköterska, undersköterska, beteendevetare, leg psykoterapeut, arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast/ergonom, alkohol- och drogrådgivare, organisationskonsult.

Vår verksamhet bygger på personligt omhändertagande och vi erbjuder snabba insatser vid behov.