Provtagning antikroppstest Covid-19

 
Erbjudande om provtagning till företag
Nu kan vi erbjuda provtagning för att se om en person har haft Covid-19, dvs antikroppstest. Provet är ett blodprov som tas i armen och det har en hög svarssäkerhet med nära 100% specificitet för Covid-19. Detta är viktigt för att provet ska vara pålitligt för den enskilda individen. Snabbtester har inte denna pålitlighet i nuläget.
Antikroppar (IgG) kan mätas tidigast 3 veckor efter att man insjuknat med symtom som kan vara orsakade av Covid-19.

Vi kan också komma ut till företag för provtagning. 

För mer information kontakta oss:

Levia 0248-205 75 eller Siljagruppen (Levias ägare) 0250-389 10


 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter