Testning covid-19

Vi har internt tillsammans med våra läkare kommit fram till följande (se nedan) som råder just nu gällande tester för covid 19. 

Antikroppstest för covid-19 är en efterlängtad möjlighet för att kunna planera företagets verksamhet framöver. När det gäller testning av enskilda individer är det mycket viktigt att ett test med hög träffsäkerhet används för att undvika falskt positiva svar angående immunitet mot covid-19. Ett falskt svar kan nämligen ge svåra negativa konsekvenser för den enskilde och arbetsplatsen. Därför avråder expertisen inom området och Folkhälsomyndigheten från att använda snabbtester (stick-i-fingret-tester) eftersom dessa än så länge är alltför osäkra. I dessa fall rekommenderas blodprovsanalys vid mikrobiologlab, men dessa är tyvärr svåra att få tillgång till för närvarande. Siljagruppen-Levia undersöker fortlöpande möjlighet för att få tillgång till analyserna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter