Allmäna råd till företag & arbetsgivare gällande corona

Allmänna råd till företag och arbetsgivare
Som arbetsgivare är det viktigt att löpande hålla sig informerad om utvecklingen, att göra bedömning om vilka arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att medarbetare kan utsättas för coronaviruset och att möta frågor och oro i personalgruppen. 

Allmänna råd:
På grund av mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

För specifika fall ges följande råd:

Medarbetare som har besökt en plats där smittspridning pågår
För medarbetare som återvänt från område där personer har blivit sjuka av coronaviruset gäller det allmänna rådet att om möjligt hålla avstånd till andra personer och tvätta händerna noggrant. I övrigt kan man agera och arbeta som normalt.


Medarbetare som uppvisar symptom
Om en medarbetare nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer och visar symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177.


Medarbetare som konstaterats smittad
O
m en medarbetare har konstaterats smittad med covid-19 kommer smittskyddsläkare att ge instruktion till medarbetaren och till arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd på arbetsplatsen. Med stöd av smittskyddslagen kan medarbetare som är smittade kan komma att isoleras på en infektionsklinik eller beläggas med hemkarantän tills att man inte längre är smittsam.


Medarbetare som kan ha exponerats för smitta
Om en eller flera medarbetare identifieras i samband med smittspårning kan bemanningen på arbetsplatsen påverkas negativt. För att minska spridningen av covid-19, kan smittskyddsläkare som försiktighetsåtgärd belägga medarbetare med hemkarantän, även om man känner sig frisk. I dessa fall har medarbetare rätt att få smittbärarpenning.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter