Vaccinationer för vuxna riskgrupper
 

Här kommer information från vår läkare Anders Green om vaccinationer för vuxna riskgrupper. 

Har du fått vaccination mot följande:
Influensa och lunginflammation (kan ges samtidigt)
Bältros
Hjärninflammation
Hepatit B (leverinflammation som sprids med kroppsvätskor)
Stelkramp, difteri och kikhosta
 
Förändringar i immunförsvaret leder till ökad risk för vissa sjukdomar när man blir medelålders (över 50)
Dit hör infektionssjukdomar som lunginflammation (nedre luftvägarna), infektioner i de övre luftvägarna, influensa (och tbc).
 
Medelålders över 50 år, är vanligen vaccinerad mot stelkramp och difteri. Hälften vaccinerar sig mot influensa, men bara var tionde mot lunginflammation.
 
Vaccination mot influensa
Det finns klara bevis för det att minskar behovet av sjukhusvård för hjärt-kärlsjukdom och lunginflammation.Vaccinationen minskar också risken för dödsfall i dessa sjukdomar.
Studierna visar att det är möjligt att förhindra dessa vanliga infektionssjukdomar med denna enkla, säkra och relativt billiga vaccination, som sällan ger några obehag.
 
För vaccination mot influensa är tidpunkten avgörande.
4 månader efter vaccinationen sjunker nivån på antikroppar snabbt och skyddet blir otillräckligt.
De flesta influensafallen kommer från mitten av januari till mitten på februari.
Vaccinationen bör därför inte ges före början av november  för att ge det bästa skyddet
 
Lunginflammation är den infektionssjukdom som skördar flest offer i världen
Dubbelt så många som t ex ”diarresjukdomar” eller tbc och 5 gånger så många som malaria.
Bara i Rättvik insjuknar omkring 75 varje år
 
Tillstånd som ökar risken för lunginflammation är
sockersjuka,
astma eller KOL,
hjärtsjukdom,
”alkoholsjukdom” eller rökning,
pensionsålder eller om man tidigare haft lunginflammation
 
Var fjärde som behöver sjukhusvård för lunginflammation får hjärtkomplikationer – oftast hjärtsvikt.
 
Vaccination mot lunginflammation bör ges till
Alla pensionärer,
Alla yngre vuxna med någon riskfaktor
Det kan ges samtidigt som influensa och ger ett skydd under 4 - 5 år.
 
Effektivt med vaccination mot bältros
Det ger ett 90-procentigt skydd mot bältros (mer än som ses för många andra vaccinationer)
Risken för bieffekter är högre, eftersom det är ett så kraftfullt vaccin. Det gäller både lokala reaktioner och allmänna reaktioner.
Men bältros drabbar var 5.e person och kan ge svåra smärtor efteråt.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter