Stor Hälsokontroll
Stor Hälsokontroll är en omfattande hälsokontroll med mer än 30 olika prover. Den ger dig en övergripande bild av dina värden som kan vara vägledande när det gäller ditt val av livsstil, när det gäller kost och motion, rökning och alkoholvanor, sömn och återhämtning. 

En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. 
 
Vår hälsoundersökning är av allmän karaktär. Den har även en profil för att kunna kartlägga riskfaktorer för bland annat hjärt-, kärl-, lever-, njur- och blodsjukdomar.

Hur går det till?
En Stor hälsokontroll består av två besök.
 
1. Första besöket, träffar du en av våra sköterskor som tar ett flertal blod- och urinprover, längd, vikt, BMI, blodtryck, puls. 
Utförs EKG 
Lungfunktionstest  
Hörselkontroll 
(Synundersökning görs om ni så önskar) 
 
2. Andra besöket efter ca en vecka, träffar du en av våra läkare: 
Genomgång av sjukhistoria och riskfaktorer. Kroppsundersökning 
Värdering av risken att insjukna i hjärtkärlsjukdomar och diabetes. 
Råd gällande livsstilsförändringar och eventuell behandling.  
 
Prov som tas, svar se lablista  
Längd   
Vikt 
Midja/Bukhöjd  
BMI, Längdviktindex   
PEF, Lungvitalitet  
Audiometri, Hörselkontroll  
Audit, Alkoholscreening  
 
Hjärta och kärl 
Blodtryck 
Puls 
Ekg 
 
Risk för hjärtsjukdom  
P-Kolesterol  
P-HDL kolesterol  
P-LDL kolesterol 
fP-Triglycerider  
 
Diabetes  
Faste Glukos/Glukos ej fastande 
 
Blodstatus 
B-Hemoglobin, Hb 
B-Erytrocyter, EPK 
B-Trombocyter TPK 
B-Leukocyter, LPK  
 
Inflammation 
B-Sänkningsreaktion erytrocyter, SR 
 
Skölkörtelrubbning 
S-TSH Kvinna 
 
Prostatacancer markör 
S-PSA Man > 40 år 
 
Leverfunktion  
P-ALP  
P-ALAT 
 
Njurfunktion  
P-Kreatinin 
 
Salter 
P-Kalium 
P-Kalcium 
 
Kobalamin, B12/Folsyra-brist 
P-Homocystein 
 
Coloncancer markör 
F-Hemoglobin, Hb i faeces, Hemoccult > 40 år 
 
Urin 
U-Glukos 
U-Albumin 
U-Leukocyter 
U-Nitrit  
 
Metabolt syndrom?   
Preliminär bedömning.  
Vid tre eller fler av följande fem faktorer ökad risk för Hjärt/kärlsjukdom och Diabetes 2. 
             
MänKvinnor 
Midjemått>102 cm   >88 cm 
HDL kolesterol<1,0<1,3eller medicinering 
Triglycerider >1,7         >1,7eller medicinering 
Fasteblodsocker >=5,6>=5,6 eller medicinering 
Blodtryck>135/85          >135/85eller medicinering