Friskintyg för olika ändamål

  • Körkortsintyg
  • Sjöfolksintyg enl STCW Manila, med elektronisk registrering hos Transportstyrelsen. Intyget skrivs ut på engelska.
  • Kuskintyg
  • Au-pair-intyg
  • Enklare friskintyg
  • Sjukintyg
  • Invaliditetsintyg
  • Intyg till försäkringsbolag
  • Alkohol- och drogintyg