Levia Hälsovård AB

Lena Lundmark Bergfelt Verksamhetsansvarig Sjuksköterska och psykoterapeut lena@levia.se Lena Lundmark Bergfelt Verksamhetsansvarig Sjuksköterska och psykoterapeut lena@levia.seLena Lundmark Bergfelt startade Levia år 2003 och är nu verksamhetsansvarig för Levia Hälsovård AB. Hon är också den som koordinerar rehabilitering och hälsoinsatser på arbetsplatser.

Lena är legitimerad sjuksköterska. Hon är dessutom utbildad inom psykoterapi och ledarskap. 
 

Hon har dessutom ett stort intresse och en mångårig erfarenhet inom området kost och hälsa. Hos henne kan du få hjälp med både över- och underviktsproblem.

Dr Anders Green,  Medicinskt ansvarig läkare, dr.green@levia.se Dr Anders Green, Medicinskt ansvarig läkare, dr.green@levia.se


Doktor Anders Green har specialistkompetens inom Allmänmedicin, Företagshälsovård och Allmänkirurgi. Han har även arbetat som försäkringsläkare.

Inom förtegshälsovården har Anders även nyttjat  sin erfarenhet och kompetens inom  ergonomi och rehabilitering. Han är den som gör medicinska bedömningar vid arbetsrelaterade besvär.

Anders leder vårt team som genomför Multidiciplinära arbetsförmågebedömningar.

Han håller också i mycket uppskattade sömngrupper.

Dr Kerstin Marits, dr.marits@levia.se Dr Kerstin Marits, dr.marits@levia.seDr Kerstin Marits har specialistkompetens inom Allmänmedicin och Företagshälsovård. 

Hon har arbetat som distriktsläkare under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Dessutom är hon skolläkare sedan många år.

Hennes intressen är utredning och behandling av medicinska problem, hos såväl barn som vuxna. Hon sysslar även med utredning och behandling av lättare psykiatriska problem.

Leg sjuksköterska Marie Engberg marie.e@levia.se Leg sjuksköterska Marie Engberg marie.e@levia.seMarie Engberg är vaccinationsansvarig och även den som ansvarar för alkohol- och drogprover.

Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta inom vården och kommer närmast från arbete på akutmottagning. 

Undersköterska Marie Fredriksson marie.f@levia.se Undersköterska Marie Fredriksson marie.f@levia.seMarie Fredriksson är bokningsansvarig och den som du först möter när du kommer in på vår trivsamma mottagning eller ringer och bokar en tid hos oss.

Hon har även lång erfarenhet från andra serviceyrken och har dessutom jobbat på akutmottagning. 

Leg Psykoterapuet Jan Gustafsson Leg Psykoterapuet Jan GustafssonJan har en bred kompetens när det gäller olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, av långa psykoterapier såväl som traumabearbetning och kortare, mer målinriktade kontakter.
Jan deltar i vårt team som genomför Multidisciplinära arbetsförmågebedömningar.

KBT-terapeut Linda Söderberg KBT-terapeut Linda SöderbergLinda är KBT-terapeut och har läst steg 1 i psykoterapi med inriktning på kognitiv beteende terapi. Hon är också utbildad civilekonom med flera olika ledarskapsutbildningar. Linda arbetar även som organisationskonsult och har lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, både för företag och organisationer. Hon arbetar också med chefshandledning och coachning till ledare och chefer. 
 

Ledarskapscoach Åke Lindfors Ledarskapscoach Åke Lindfors


Åke arbetar med grupp- och personalutveckling. Han arbetar med teambildning och konflikthantering. Åke är van att medla där relationerna i arbetsgrupper utmanas. Han håller också ledarskapsutbildningar, UGL.

Alkoholrådgivare Anders Berg Alkoholrådgivare Anders BergAnders är utbildad alkohol- och drogterapeut och arbetar med tolvstegsrelaterade samtal. Han arbetar med personer som har riskbruk, missbruk- eller beroende av något slag.

Rehabspecialist Monica Norlén Rehabspecialist Monica NorlénMonica har en omfattande högskoleutbildning i Rehabiliteringsvetenskap. Hon är dessutom certifierad coach och fungerar som stöd för chefer och medarbetare i rehabprocesser.
Hon arbetar även med "Grön rehabilitering" med både individer och grupper, som en väg för återgång till arbetet, eller som en tidig insats för att förhindra en långtidssjukskrivning.

Leg Sjukgymnast Lars Kroon Leg Sjukgymnast Lars Kroon
Lars arbetar med bedömningar och behandlingar av främst arbetsrelaterade besvär. Han är utbildar också i belastningsergonomi, dvs lyft- och förflyttningsteknik.

Leg Sjukgymnast och Ergonom Anette Björklund Leg Sjukgymnast och Ergonom Anette BjörklundAnette är legitimerad sjukgymnast och ergonom. Hon arbetar med bedömningar och behandlingar av främst arbetsrelaterade besvär. Hon deltar också i teamet som utför Multidisciplinära arbetsförmågebedömningar.

Urban Bergfelt, urban@levia.se Urban Bergfelt, urban@levia.se

Urban Bergfelt är ekonomiansvarig på Levia Hälsovård. 

 

 

Vad är Levia Hälsovård?

 

Levia Hälsovård är en privat läkarmottagning och inte ansluten till Landstinget.

 

Det betyder att Landstingets frikort inte gäller hos oss, utan det är du själv eller ditt företag som betalar för besöket.