Sömnbehandling


Kursen följer i princip Marie Söderströms bok "Sömn, sov bättre med kognitiv beteendeterapi". Som kursdeltagare kommer du att få boken till självkostnadspris.

Behandlingen kan ges individuellt, men behandling i grupp ger mervärden.

Av erfarenhet vet vi att lämplig gruppstorlek är minst 6-7 deltagare. Behandlingen är krävande och det är vanligt att en eller ett par deltagare avbryter behandlingen.

För de som fullföljer, blir det alltid en förbättrad sömn. Alla deltagare kanske inte når de mål som de kan ha satt upp före kursen, men det blir bättre. det finns egentligen inget annat bra alternativ för långvarig sömnstörning.

Behandlingen föregås av samtal med läkare eller sjuksköterska för att reda ut om det finns skäl att tro att behandlingen inte skulle passa. Det här planeringsmötet är kostnadsfritt.

Samtalet har också som syfte att försöka hitta underliggande skäl till dålig sömn. det kan t ex vara en depression (som då måste behandlas) eller en värk, som försvårar sömnen. Det finns också mediciner som har sömnproblem som möjlig biverkan.

Strukturen är således:

  • Bedömning
  • Registrering av sömn
  • Problemanalys
Detta sker individuellt vid 1-2 besök.

Behandlingen sker i grupp vid 5 tillfällen, plus en uppföljande gång. Varje tillfälle är på 2 timmar. Varje tillfälle har ett speciellt tema. Under kursen får deltagarna både gemensamma och individuella hemuppgifter.

Behandlingen går stegvis fram enligt modellen:
  1. Sömnfysiologi. Sömnformeln. Analysmodell.
  2. Stressreaktionen. Avspänning.
  3. Beteendeförändring. Sömnmedel.
  4. Tankar. Medveten närvaro.
  5. Känslor. Beteendeaktivering.
  6. Återhämtning
  7. Vidmakthållande

Uppföljning sker i efterhand.


Nästa kurs startar måndagen den 24:e mars 2014 kl 15:00.
Kursen hålls i Levia Hälsovårdvåra lokaler, 1 tr upp i Rättviks polishus.
Anmäl intresse på tel 0248-205 75.Kursledare:
Anders Green, Legitimerad läkare
Lena Lundmark Bergfelt, Legitimerad sjuksköterska och Psykoterapeut