Företagshälsovård

Vi fungerar som en oberoende expertresurs som arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker på ditt företag.

 

Våra tjänster omfattar allt från sjukvård och förebyggande hälsovård till arbetsmiljöarbete och stöd i rehabiliteringsprocessen, när någon har blivit sjuk.

 

Vår verksamhet är öppen för alla företag och du har inga avtalskostnader. Du betalar enbart för de tjänster som du väljer att använda dig av.

 

En frisk personal i ett friskt företag.

 

 

Hälsa och Hälsokontroller

  • Medicinska hälsokontroller
  • Sjukvård
  • Förebyggande insatser
  • Kost- och hälsorådgivning
  • Handledning

 

Ohälsa och Rehabilitering

  • Stöd i rehab-processen
  • Arbetsförmågebedömningar
  • Expertresurs vid missbruk
  • Psykoterapi och krishantering