Välkommen till Levia Hälsovård

 

Vi är en helt privat läkarmottagning och förtagshälsovård i Rättvik.

Här hittar du hälso- och sjukvård för både privatpersoner och företag.

Dessutom är vi en vaccinationscentral med komplett utbud.

 

 

 

Hos oss får du hjälp med:
 

Hälsokontroller
Läkarbesök
Vaccinationer, barn från 1 år
Företagshälsovård
Sjukgymnastik
Läkarintyg
Psykoterapi 

Boka på tel 0248-205 75 eller e-post bokning@levia.se

Observera att för uteblivet besök, som inte avbokats senast 24 timmar i förväg, debiterar vi för den bokade tiden, dock lägst 300 kr + faktureringsavgift.

Stockholm3-testet är ett säkrare sätt än PSA-prov för att se om det föreligger risk för prostacancer.

Så här skriver Karolinska Institutet på sin hemsida:

Bakgrund till Stockholm3-testet
Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av PSA följt av vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren.

Vilka fördelar har Stockholm3-testet gentemot PSA?
Minskar antalet män som behöver genomgå vävnadsprov samtidigt som fler män med behandlingskrävande cancer hittas. Stockholm3-testet minskar antalet onödiga vävnadsprov med 50% samtidigt som ca 20% fler behandlingskrävande cancrar hittas jämfört med klinisk praxis[iv].
Hittar behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden. Stockholm3-testet kan hitta behandlingskrävande cancer hos män med PSA-värden 1-3 ng/ml. Detta är cancer som idag ofta inte upptäcks. Fyra av tio män i åldern 50-70 år har ett PSA mellan 1 och 3 ng/ml[v].
Svar med tydlig rekommendation. Stockholm3-testet ger ett svar med en tydlig rekommendation vilket gör att läkaren lättare kan fatta beslut om eventuell åtgärd. Det gör också att den man som tagit testet får en bättre uppfattning om sin individuella risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Exempelvis har nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6-10 år.

Läs hela inlägget »

 

 

 Den här sidan är hela tiden under utveckling. 

Hör av dig om du har några frågor eller förslag på förbättringar.